Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brãjyti
Reikšmė:
išdykauti, siausti
Straipsnelis:
Lie. dial. brãjyti ‘išdykauti, siausti’, brajóti ‘t. p.’ < le. broić ‘pokštus krėsti, išdykauti, siausti’, XV a. tik ‘veikti, daryti’, XVI a. ir ‘daryti ką nors negero’, dar plg. s. sl. brojiti ‘pjauti, kirpti’, šiaur. ‘skaičiuoti, nustatyti kainą’; ‘taisyti, daryti’, ‘daryti ką nors negero’, r. dial. брoи́ть ‘knisti, rausti; tyrinėti’, br. dial. броіць ‘savavaliauti’.
Šaltinis:
SłPr I, 385
Antraštė:
brãjyti
Reikšmė:
dūkti, siusti, siautėti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas brãjyti ‘dūkti, siusti, siautėti’ < iš br. броити, o ne tik iš le. broić, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas