Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bramėti
Reikšmė:
bliauzgoti, niauzgėti
Straipsnelis:
Lie. bramėti ‘bliauzgoti, niauzgėti’ < la. bram̃mêt (germ.) ‘plūsti, koneveikti’: bramētibramet.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas