Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brangenybė
Reikšmė:
brangakmenis; jewel
Straipsnelis:
Daugelyje kalbų sąvoka ‘brangus akmuo’ gana dažnai yra reiškiama tiesiog žodžių junginiu brangus akmuo, tačiau dažniausiai šią reikšmę turintys žodžiai etimologiškai siejami su sąvokomis ‘brangus’, ‘vertingas’, ‘teikiantis džiaugsmo’ ir t. t. Kartais kurios nors brangakmenių rūšies pavadinimas apibendrinamas visoms brangenybėms vadinti: lie. brangenybė : lie. brangus. Dėl semantikos plg. la. dārgums : la. dargs ‘brangus’, r. dragocennos, s.-kr. dragulj : s. sl. dragŭ ‘brangus’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 443

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas