Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brangvỹnas
Reikšmė:
degtinė
Straipsnelis:
Brangvỹnas ‘degtinė’ randamas daugiausia Rytų Prūsijos lie. raštuose (C 1122, B 284, R II 82, Mž, N, K; Kel 1881, 45; KlvD 168, K. Donel., PVG 287, KŽ) bei JV640, Rdm. K. Alminauskis kildina šį žodį iš v. v. ž. brantwîn, kuris esąs dėl liaudies etimologijos priderintas prie brángus vỹnas. […] Ziesemerio žodyne pateikta ryt. pr. v. forma braŋwīn ‘t. p.’ (Ziesemer, Preussisches Wörterbuch, I, 1935, 764), plg. v. ž. brandewīn (Sehwers, Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen, 1953, 16). Daugelyje ryt. pr. v. tarmių garsų junginys nd buvo guturalizuojamas į ng (Mitzka, Ostpreusisches Niederdeutschnördlich vom Ermland, 1919, §§ 74, 123; Ziesemer, Die ostpreußischen Mundarten, 1924, 123, 130, 132). Taip pat dideliame v. ž. kalbos plote buvo tariamas ŋ vietoje nd, nors rašyboje liko nd (Lasch A., Mittelniederdeutsche Grmmatik, 1914, 324). Todėl brangvỹnas nebūtina derinti prie brangaus vyno.
Šaltinis:
Čepienė 1997, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas