Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
braũkis
Straipsnelis:
Pr. brokis ‘smūgis’ siejasi su lie. brùkti ‘suduoti’, brūklỹs, braũkis, braũkti, braukýti, brū̃kis ‘bruožas’; la. brukt, bràukt, braucīt, brùce ir kt.; r. trm. брока́ть ‘mėtyti’, ‘svaidyti’ ir kt. (plg. брока́ться, s-kr. бр́кнути, bulg. бръ̀кна, taip pat su visa šaknimi – r. trm. брука́ть ‘mėtyti’, ‘švaistyti’, ‘badyti’, s.-kr. бру́кнути ir t. t. Tai leidžia atstatyti *brŭk- : *brouk- (*brauk-) su artimomis reikšmėmis. Šiai grupei kartais priskiriama r. броса́ть, bulg. бръ̀ша ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ
Antraštė:
braukis
Reikšmė:
smūgis
Straipsnelis:
žr. brukti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 190
Antraštė:
braukis
Reikšmė:
smūgis
Straipsnelis:
žr. brukti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas