Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
braũktas
Reikšmė:
skląstis
Straipsnelis:
bulg. brut ‘geležinė vinis’, senuosiuose raštuose yra serbų forma brutь ‘clavus’. Šis žodis, atrodo, yra savas ir labai senas. Jį galima lyginti su lie. braũktas ‘skląstis’; plg. į-braũkti ‘įkalti’. Reikia skirti braũktas ‘skląstis’ nuo homonimo, reiškiančio ‘įrankį, naudojamą javams pilti į matą’, kuris taip pat padarytas iš veiksmažodžio braũkti, braũkia, reiškiančio ‘šluoti, gramdyti’, ir jį galima lyginti su la. braukts ‘medinis įrankis linams valyti’. Jei samprotavimai dėl sl. *brutъ yra teisingi (o mes tuo tikime), tai čia turime įdomaus pakitimo -kt- į -t- pavyzdį. Plg. Berneker SEW I, 90.
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
braũktas
Reikšmė:
stūma, sklendė, užšovas
Straipsnelis:
Lokaliniai pietų slavų vediniai turi baltų atitikmenis, plg. *bru(k)tъ (bulg. trm. брут, mak. брут ‘vinis’, s.-kr. brȕt ‘apynasrio dalis’) ~ lie. braũktas ‘stūma, sklendė, užšovas’, la. braukts ‘medinis peilis linams šukuoti’ (ЭССЯ 353; Słownik prasłowianski I 396).
Šaltinis:
Куркина 1976 (1978), 20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas