Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brazdė́ti
Reikšmė:
triukšmauti, dundėti, dardėti
Straipsnelis:
Su germ. (s. v. a.) brastōn ‘braškėti, traškėti’ ir kt. (iš Torp. Wortschatz d. germ. Spracheinheit 280) galbūt taip pat siejasi la. brazdêt ‘triukšmauti, dundėti, šėlti’, lie. brazdė́ti (iš Juškevičiaus, Lalio, Viltis 1908, Nr. 114 ir kt.).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1) 407
Antraštė:
brazdė́ti
Straipsnelis:
žr. braškė́ti
Šaltinis:

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas