Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brazgė́ti
Straipsnelis:
Br. брáзгаць „kelti triukšmą metaliniu ar moliniu daiktu; (perkeltinė) kalbėti niekus“ (taip pat ir br. брáз(г)каць, брáзнуць „stuksenti, kuo nors dundėti“, дабрáзкацца „stuksenti, dundėti, žvanginti tol, kol atkreips dėmesį“) slavų dirvoje neetimologizuojami. Manoma, kad jie paskolinti iš lietuvių kalbos, iš lie. brazgė́ti, dar plg. lie. brazdė́ti, bruzgė́ti.
Šaltinis:
Лаучюте 1970, 198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas