Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brẽšyti
Reikšmė:
meluoti
Straipsnelis:
Lie. brẽšyti ‘meluoti’ (LKŽ) < br. браха́ць (брашу́, брэшаш) ‘loti; meluoti; plepėti’. Sl. *brechati ‘rėkti; loti’ (plg. slov. brę́hati ‘kosėti’, le. brzechać ‘loti; tauzyti’, r. бреха́ть ‘kalbėti nesąmones, meluoti’) – garsažod. (kaip ir *brekati)
Šaltinis:
SłPr I, 366–367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas