Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brega
Reikšmė:
krantas, pakrantė
Straipsnelis:
Lie. slavizmas brega ‘krantas, pakrantė’ < iš br. брегъ, o ne tik iš le. brzeg, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas