Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
briaũgzti
Straipsnelis:
Lie. briaũgzti, bruzgėti, la. brauzdêt, brauzît, giminiški s. sl. br’uzgati : bruzgati : bruzdati ‘trykšti, murmėti ir t. t.’, r. dial. брюзгать ‘murmėti, burbėti’, slov. brljȗzgati ‘pliuškenti’ ir t. t. Dar siejami su germ. *bruskan (-sk- gal iš -zg-, ide. *bhreus- : bhū̆s- ‘ošti, triukšmauti’.
Šaltinis:
SłPr I, 414
Antraštė:
briaũgzti, briaũzgia
Reikšmė:
kvailas nesąmones taukšti, plepėti
Straipsnelis:
žr. bruzdėti
Šaltinis:
Schrijver 1990, 246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas