Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
briesti
Reikšmė:
brinkti; bręsti
Straipsnelis:
Lie. briesti ‘brinkti; bręsti’ < la. briest: briestibriest…; iš šio skolinio pasidarytas abstraktas briedimas ‘brinkimas; brendimas’: briedimasbriedums…; atskiro, tik lietuvišką dalį turinčio straipsnio briedinimas, v. brandinimas pirmasis abstraktas suponuoja priesagos -in(ti) išvestinį veiksmažodį *briedinti, nors šalia la. briedināt jo ir nėra, pasitenkinta grynai lietuvišku žodžiu: brandintibriedinat…; nors paprastojo lie. brę́sti Miežinis neduoda, vedinius su priešdėliu pri- pateikia lygia greta iš abiejų pamatinių veiksmažodžių – savo ir skolintinio: pribrensti, pribriesti, pribrandintigatavoties, ienákt.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas