Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brìgzti
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos lenkų kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю. Словарь балт. в сл. яз. Л., 1982), kurie lenkų kalbos tekstuose vartojami rečiau:] brzyzgać śe (p. 75) ‘nubrigzti, nusinešioti’ : lie. brìgzti, brìzgo : le. brzyzgać ‘(iš)taškyti’, pastarąjį Sławskis (Sławski. Słow. et.) laiko garsažodinės kilmės.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
brìgzti
Straipsnelis:
[Recenzuojama A. A. Zdaniukiewicz knyga „Gwara Łopatowszczyzny“ apie vieno netoli Turgẽlių esančio kaimelio lenkų šnektą.] Ryšius su lietuvių kalba rodo iki šiol, rodos, dar neaiškinti šnektos lituanizmai: bryzgać się ‘susidėvėti, suirti’, plg. bryzgul ‘skiautė, skuduras’ iš lie. brìgzti.
Šaltinis:
Zinkevičius 1974d, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas