Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brìsti, brẽda
Straipsnelis:
Alb. bredh, aor. brodha ‘šokti, klajoti, slampinėti’, Italijos dialektuose ‘juoktis’ buvo lyginamas su r. bredù, bresti, lie. bredù. Taip pat galima lyginti su anglosaksų bregdan, brèdan ‘siūbuoti, mesti’.
Šaltinis:
Çabej 1960, 68 (99)
Antraštė:
brìsti, brẽda
Reikšmė:
braidžioti
Straipsnelis:
Albanų kalbos duomenys -d (po balsio) istorijai nagrinėti yra apriboti paveldėtais žodžiais. [250] Alb. breth, aor. brodha ‘šokinėju’ (kalbant apie jaunus gyvulius), lie. bredù ‘braidžioju’, s. sl. (r.) bredu ‘perbrendu’.
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 250–251

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas