Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brìsti, breñda
Straipsnelis:
[Analizuojami baltų – albanų – slavų etimologiniai sutapimai] Trakijoje buvo tvirtovė Βρέδαι, šalia jos gyvenvietė Burdipta. Plg. šiuos pavadinimus su kito trakų kaimo pavadinimu – Burdapa, kur buvo garbinamos nimfos βουρδαπῆναι. Antroje dūrinių dalyje yra *apa [16] ‘vanduo’, pirmoji dalis yra iš *bhr̥dh- (lie. birdà) ‘skystas purvas’; plg.[…] s. r. бьрние ‘molis, purvas’; lie. bridaũ, brìsti, *bhrodh- (lie. brãdas = s. sl. БРОДЪ […]), *bhredh- (lie. brendù […], alb. bredh- ‘braidžioti, šokinėti’, s. sl. БРЕДѪ [ir kiti pavydžiai].
Šaltinis:
Широков 1984, 16–17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas