Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
britva
Reikšmė:
skustuvas
Straipsnelis:
Lie. britva < r. britva = s. sl., s.-kr. britva, č. břitva, le. brzytwa, kurie giminiški s. sl., r. briti, č. břiti ir t. t. ‘skusti’, visi iš ide. *bhrei-, pailgintos šaknies *bher-, kurią tęsia lo. ferīre, s. v. a. berjan ‘mušti, suduoti’, varianto (extension of *bher-). Žr. skutiklis
Šaltinis:
Buck 1949, 451

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas