Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brizgė́ti
Reikšmė:
grumble
Straipsnelis:
Kiti galimi baltų veiksmažodžiai, turintys -zg- ne tokie reikšmingi, pvz., brizgė́ti ‘grumble’ (s. v. briežlė̃) (LitEW).
Šaltinis:
Milizia 2012, 367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas