Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bromka
Reikšmė:
puošnus moters galvaryštis, priekaktis
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bromka (bramka) ‘puošnus moters galvaryštis, priekaktis’ < iš br. брамка, o ne tik iš le. bramka, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas