Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brona
Reikšmė:
vartai, arka
Straipsnelis:
[Senieji lietuvių kalbos polonizmai, užfiksuoti E. Fraenkelio (Fraenkel E. Lit. etym. Wort. Heidelb. 1955–1957. 1–6 sąsiuv., 59) žodyne:] lie. brona < s. le. brona, brana.
Šaltinis:
Sławski 1957, 219
Antraštė:
brona
Reikšmė:
vartai
Straipsnelis:
Lie. slavizmas brona ‘vartai’ < iš br. брана, o ne tik iš le. brana, kaip rašo P. Skardžius. Lie. brona yra iš to paties žodžio bohemizmo, plg. č. brána kaip ir lie. broma, tik iš senesnio jo varianto (dar be priebalsių tolimosios asimiliacijos).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas