Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brótiškas
Straipsnelis:
Lie. brótiškas – tikslus atliepinys sl. *bratьskъ (: bratrьskъ) ‘t. p.’: bažn. sl. bratьskъ, slov. brȃtski. s. le. bracki, r. бра́тский ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr I, 364

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas