Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brùknė
Straipsnelis:
Le. trm. brusznica // brzusznica ‘bruknė’, luž. ž. brusnica ‘t. p.’, č. brusnice ‘t. p.’ [ir kt. slavų kalbų pavyzdžiai]. Vasmeris (REW I, 128) sieja su le. brus ‘galąstuvas, tašelis’, r. bažn. sl. (o)brusiti ‘galąsti’, s. bažn. sl. sъbrysati ἀποξεῖν, nes prinokusias bruknes lengva nuskinti braukiant (abstreifen). Taip aiškinant remiamasi vok. trm. Strickbeere ‘bruknė’, Streichbeere (pažodžiui: ‘uoga, kurią nutraukia, nuplėšia’) ‘t.p.’, lie. brùknė, la. brūklene, kurie remiasi lie. veiksmažodžiu braũkti. [59] Manau, kad lie. brùknė yra slavizmas, į lietuvių kalbą patekęs prieš pirmąją palatalizaciją (prasl. -ch- > lie., la. skoliniuose > -k-.
Šaltinis:
Steffen 1968a, 59–60
Antraštė:
brùknė
Straipsnelis:
Le. brusznica ir jo giminaičių etimologiją (le. brus) gerai galėtų paremti tos pat reikšmės lie. brùknė (šalia veiksmažodžio brùkti, braũkti).
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas