Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brunšis
Straipsnelis:
žr. brunšė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 256–257
Antraštė:
brunšis
Straipsnelis:
brunse E. 573 ‘mekšras, raudė’ : lie. brunšis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 191
Antraštė:
brunšis
Straipsnelis:
[Lingvistiniu- geografiniu aspektu galima išskirti vien baltų areale žinomą žuvies pavadinimą:] pr. brunse ‘kuoja, mekšras (Rutilus rutilus)’, lie. trm. brunšis, la. trm. brunša, bruncis, bruncītis, netgi lyvių bruńtš [Laumane B. Zivju nosaukumi latviešu valodā. Rīga, 1973, 216–218].
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 155
Antraštė:
brunšis
Reikšmė:
Rotauge, Plötze
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. brunʃe ‘Ploccze’ (E 573) = ‘Plötze, roach, Rutilus rutilus’ (lie. ‘kuoja’) < *brunsē (M I, 160–61; T 314; To I, 257). Bl.: lie. brunšis, bruñšas, bruišis ‘Rotauge, Plötze’. Mažiulis ir kt. tą pačią šaknį įžvelgia pr. bruneto ‘haselhun’ (E 769) = ‘Haselhun’ (M I, 159–160; T 314; To I, 254–255), atspindinčią *brūn- ‘brown’. Bet tai akivaizdus skolinys iš v. v. a. brûn ‘brown’, panašiai ir lie. brūnas ‘brown’. Macheck 1944, 59 pr. pavadinimą gretina ir substratais laiko bulg. băzdruga, le. trm. bzdręga.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas