Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brunètas
Straipsnelis:
Pr. bruneto ‘jerubė’ siejama su lie. brunètas, r. брюне́т, toliau plg. pranc. brunet (iš XII a.), brunette, iš germ. *brūn- ir t. t. (žr. Dauzat Dict. étym. franç. 118). Panašus skolinių tipas paplito ir slavų kalbose. Plg. kaš. bru̇n, bru̇natnï, bru̇ńec ir kt., le. bruna, brunat ir t. t. Rytų baltų ir kai kurie slavų kalbų žodžiai galbūt kilę tiesiogiai iš ide. *bhrou-n-, *bhro-n-, *bhre-n-. Plg. r. брунéть ‘žilti’, ‘balti’, s. č. broný, le. brony ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 254–255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas