Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruñgzti
Reikšmė:
гудзець, брынкаць
Straipsnelis:
[Aptariami baltizmai čekų kalboje.] Su lie. bruñgzti ‘гудзець’, ‘брынкаць’ siejama ček. morav. bŕňat ‘гусцi (пра мух)’, brnět ‘гудзець (пра пчол)’, ‘гаварыць бесперапынна’.
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2003, 298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas