Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruzdùs
Reikšmė:
greitas
Straipsnelis:
žr. bruzdėti
Šaltinis:
Seebold 1970, 129–132
Antraštė:
bruzdùs
Reikšmė:
greitas, vikrus
Straipsnelis:
S. sl. БРЪ-З-ДЪ ‘greitas’, br. бор-з-д-ы ‘greitas, vikrus’, s. r. бороздо s.-kr. бр-з-д-ѝца ‘kalnų upelis, sraunuma’ ir kt. Priesagos buvimą patvirtina žodžiai be formanto -d- (r. борзый, борзой ir kt.), taip pat d / g kaita lie. bruz-d-ùs / bruz-g-ùs ‘greitas, vikrus’ (plg. dar formas su metateze: burzdùs = burzgùs). Tikriausiai ta pati kaita ir bulg. бръ-г-о, s.-kr. бр̑-г-о = брзо. Įtikima etimologija atsiskleidžia sugretinus s. sl. БРЪЗДЪ ir lie. bruzdùs ‘greitas’ su s. i. bhuráti ‘greitai juda į priekį ir atgal’.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 143
Antraštė:
bruzdùs
Straipsnelis:
žr. bruzdėti
Šaltinis:
Schrijver 1990, 246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas