Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruzgai
Reikšmė:
tankūs krūmokšniai, smulkūs, menki krūmai
Straipsnelis:
Gershevitchius (Gershevitch, In: CAJ 7, 1962, 81 su išnaša) nurodęs, kad budist. sogdų žodžiu ptβr’wš verčiamas skr. pratiloma- ‘prieš javus (plaukus) pakreiptas, atsuktas’ spėja sogdų žodį esant s. iranėnų *pati-brauša- (ide. *bhreus-) tęsiniu ir sogdų leksemos reikšmė galėtų būti ‘prieš šepetį, teptuką (-smogia, kerta)’. Semantiškai toks aiškinimas laikytinas patenkinamu, nors įtartina, kad postuluojama prolytė neužfiksuota nė vienoje iranėnų kalboje. Tačiau indoeuropiečiams apskritai tokia prolytė rekonstruotina (tik ne *bhreus-, kuriai Pokorny’as IEW 17 priskiria reikšmes ‘šėlti, šnypšti, putoti, virti, ošti, virti’). Vienintelė lytis, kuri atitiktų aptariamąjį sogdų žodį, yra germ. *bruskaz ‘tankūs krūmokšniai, smulkūs, menki krūmai’ (jeigu germanų forma būtų užfiksuota), besisiejanti su lie. bruzgai ‘t. p.’ (germanizmas?). Sogdų ptβr’wš / ptβrwš ne tik < -brauša-, bet ir < -bruša-, o pastaroji dėl metatezės < -burša-. Taigi sogdų burš- atitinka av. barəša- ‘karčiai’, pali buš, šiuolaikinės persų buš ‘karčiai (žirgo)’, oset. barc / barcol ‘t. p.’ visos lytys < s. iranėnų *br̥ša- < ide. *bhr̥so- (galų barros ‘krūmas, medžio viršūnė’, s. air. barr ‘viršūnė (medžio), lapai’, lo. burra ‘gauruotas drabužis resp. vilna’.
Šaltinis:
Szemerényi 1966, 218
Antraštė:
brū̃zgai
Straipsnelis:
žr. brūzgas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 257–258
Antraštė:
bruzgaĩ
Straipsnelis:
žr. bruzgulis
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas