Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brỹdis
Reikšmė:
das Waten
Straipsnelis:
žr. brasta
Šaltinis:
Holzer 1983, 333…
Antraštė:
brydis
Reikšmė:
valandėlė, akimirksnis
Straipsnelis:
Lie. brydis ‘valandėlė, akimirksnis’ < la. brīdis: bridys, iuksbríds, ińš. Šiuo sykiu nesilaikoma Miežinio žodyne esančio klaidingo i kiekybės žymėjimo, priklausančio ne autoriui, o taisytojams. LKŽ yra tik klaipėdiškių žemaičių leticizmas brỹdis ‘kartas, sykis, valandėlė’, latvių žodžio atitikmens brỹdis ‘brydė (ir pan.)’ homonimas. (Kad dabar skolinys netapatinamas su savo žodžiu, kaip daroma LKŽ pirmajame leidime ir E. Frenkelio etimologijos žodyne, Reinio Bertulio nuopelnas (Bertulis, Kalbotyra, XIV, 1966, 45-50)).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 21-22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas