Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùčis
Reikšmė:
krepšys vėžiams gaudyti
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos lenkų kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю. Словарь балт. в сл. яз. Л., 1982), kurie lenkų kalbos tekstuose vartojami rečiau:] bucz (p. 28) ‘krepšys vėžiams gaudyti’ : lie. bùčis, bučỹs, bùčius (Zdanewicz LP VIII 1960, 337; Urbutis. Baltistica V (1) 51–62).
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
bùčis
Straipsnelis:
žr. bučius
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 51–52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas