Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùčius
Straipsnelis:
žr. bučis
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
bùčius
Straipsnelis:
žr. bukis
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 260–261
Antraštė:
bùčius
Reikšmė:
varža (iš tinklo ar vytelių); šiaudinė statinė, bamblė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. буч ‘varža, bučius (iš vytelių padarytas prietaisas, statomas žuvims gaudyti)’ БРС 136, ‘didelis šiaudinis indas (kuriame paprastai laikomi miltai)’ MC 95, plg. r. trm. буч Dalis ТС I 147 ir le. trm. bucz (buczyk ) ‘varža, venteris’, kuris laikomas lituanizmu (SJP I 225, Zdancevičius LP VIII 337). Kildinimas iš lie. bùčius, bùčas ‘varža (iš tinklo ar vytelių); šiaudinė statinė, bamblė’, bùčis, bučỹs ‘varža’ pagrįstas. Tik kiek svarstytinas lietuviškų variantų santykis su retesniu bùkis ‘varža, bučius’ (> rtpr. vok. Bukkis ‘t. p.’ Frišbyras PW I 116, kur ir Bukkinell ‘varža devynakėms gaudyti Nemuno žiotyse’, plg. Sabaliauskas LKK VIII 96), atliepiančiu la. trm. bucis ‘t. p.’. Aiškinimas, kad -č- pasiskolintas iš latvių (žr. Endzelynas ME I 344, Frenkelis LEW 61), abejotinas, nes lie. variantai su -č- žinomi labai plačiai ir kitų tokios geografijos leticizmų nėra žinoma; la. bucis (buči dgs., bučs), atvirkščiai, yra apyretis žodis, žr. ME I 344, EH I 248.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 51–52
Antraštė:
bùčius
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. bucz ‘sieć do połowu ryb w kształcie kosza’, br. trm. буч, буч'ок, б'учык ‘sieć do połowu ryb’, б'уча ‘kosz do zbierania jagód’ yra skoliniai iš lie. bùčius, bùčas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 89
Antraštė:
bùčius
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
[Aptariama kankorėžių pavadinimų kilmė.] Lie. bùčius siejasi su karvių ar veršiukų pavadinimais (plg. bučiùlis ‘veršiukas’, bùčkė ‘karvė’ ir būdingas pietų aukštaičiams ir kelioms vakarų aukštaičių šnektoms.
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas