Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bubénti
Straipsnelis:
Lie. bubénti, bùbinti, bùbti, la. bubinât ‘murmėti; žvengti’ – artimiausi atliepiniai šalia sl. *bъbati ‘plepėti; neaiškiai kalbėti’: slov. bebáti ‘neaiškiai, nesuprantamai kalbėti’ (plg. ukr. dial. бе́бати ‘murmėti, tarškėti, plepėti’, s. č. bebtati-cu-ceš ‘plepėti, liežuvauti’ (< *bъbъta-ti), bulg. бъ́бря ‘plepėti; murmėti’).
Šaltinis:
SłPr I, 455

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas