Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùbis
Reikšmė:
dvasia, baubas, vaiduoklis
Straipsnelis:
Lie. bùbis, la. bubis, bubēlis : bubulis ‘pabaisa, baidyklė’ (žodžiai, kuriais gąsdinami vaikai) – artimiausi atliepiniai šalia sl. *buba ‘pabaisa, baubas’: le. buba, bulg. бу́ба ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr I, 432
Antraštė:
bùbis
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
žr. baubas
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 172-175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas