Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
budavonė
Reikšmė:
trobesys, būstas, statinys; statyba
Straipsnelis:
Lie. slavizmas budavonė ‘trobesys, būstas, statinys; statyba’ < iš br. будован(ь)е (будованне), o ne tik iš le. budowanie, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas