Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
budavoti
Reikšmė:
statyti
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąvoką ‘statyti’, anksčiau paprastai turėjo reikšmę tik ‘statyti namus’, todėl daugelyje ide. kalbų veiksmažodžiai, reiškiantys ‘statyti’, yra bendrašakniai su veiksmažodžiu ‘gyventi (kur nors); būti apsistojusiam; dwell’. Tačiau dažniausiai šios reikšmės veiksmažodžiai kilę iš veiksmažodžio ‘daryti’ su įvairiais objektą žyminčiais žodžiais: ‘namą’, ‘sieną’ ir t. t. Dalis šios reikšmės veiksmažodžių atspindi namų statymo techniką, pvz., kilę iš veiksmažodžių, reiškiančių ‘jungti’, ‘pinti’, ‘mūryti’ ir t. t. Lie. budavoti < le. budować = č. budovati, kurie yra le. buda ‘trobelė’, č. bouda (seniau buda) ‘t. p.’ vediniai; le. buda < v. v. a. buode, v. a. bude ‘t. p.’
Šaltinis:
Buck 1949, 591
Antraštė:
budavóti
Reikšmė:
statyti, kurti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas budavóti ‘statyti, kurti’ < iš br. будовати, o ne tik iš le. budovać, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10
Antraštė:
budavóti
Straipsnelis:
Latvijos pietinės dalies šnektų leksikoje randama skolinių, aptinkamų ir lietuvių kalbos tarmėse. Lie. budavóti pasiskolintas iš le. budować arba br. будаваць (plg. la. budavât).
Šaltinis:
Reķēna 1989, 176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas