Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
builė
Reikšmė:
bulvė
Straipsnelis:
Lie. builė ‘bulvė’ (pradinė reikšmė ‘pasternak’) atrodo esąs savas lietuviškas žodis. [Safarewiczius čia neįsigilino į recenzuojamojo M. Niedermanno mintį; Niedermannas norėjo tik pasakyti, kad bulvei pavadinti žodis builė imtas iš lietuvių, ne kokios kitos, kalbos – jau egzistuojantys kitų augalų pavadinimai builas, builis, builė ir kt. perkelti ir bulvei (iš pradžių greičiausiai virkščioms, o ne šakniagumbiams) pavadinti. Bet Niedermannas visai neetimologizuoja šaknies buil- žodžių.]
Šaltinis:
Safarewicz 1958, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas