Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bujõkas
Reikšmė:
jautis, bulius
Straipsnelis:
Lie. bujõkas ‘jautis, bulius’ (LKŽ) paskolintas iš lenkų ar baltarusių kalbų: le. bujåk XVI a. ‘triukšmadarys, skandalistas’, XVIII a. ‘bulius, jautis’, br. буяки́ pl. ‘Vaccinium uliginosum’. Sl. *bujakъ ‘stiprus, triukšmingas žmogus, labai gausi, vešli augmenija’ (plg. s.-kr. dial. bùjāk ‘pilnas, stiprus vandens srautas’, r. dial. буя́к ‘bulius (veislinis)’) –iš *bujь ‘labai stiprus; triukšmingas, sunkiai suvaldomas; kvailas, išdykęs’.
Šaltinis:
SłPr I, 438–439

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas