Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bujóti
Reikšmė:
savavaliauti, lepintis, tarpti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bujóti ‘savavaliauti, lepintis, tarpti’ < iš br. буяти, o ne tik iš le. bujać, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas