Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
buklogas
Reikšmė:
odinis indas skysčiams laikyti
Straipsnelis:
Galima paabejoti dėl lie. buklogas ‘odinis indas skysčiams laikyti’: be įprastinio s. br. боклагъ (sutinkančio su le. bokłag), istorinis žodynas visai skyrium pateikia tokios pat reikšmės formaliai nesuprantamą букгакъ (1589 m.), kuris veikiausiai tėra klaida vietoj *буклакъ (plg. P. Skardžiaus nurodytą – irgi retą – le. bukłak).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas