Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bulius
Straipsnelis:
Lie. bulius, la. bullis < v. v. ž. bulle ‘bulius’. Etimologiškai siejasi su s. isl. bǫllr mašna, sėklidė, s. ang. bealucas ‘t. p.’, gr. φαλλός ‘varpa’, lo. follis ‘odinis maišas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 154
Antraštė:
bulius
Straipsnelis:
[Aptariami patino ir nesubrendusio jaučio pavadinimai baltų kalbose.] Lie. bùlius, la. bul̃lis yra aiškus skolinys iš vokiečių kalbos (plg. Fraenkel LEW 64, ME 348, Karulis I 152) ir vėlyviausias šio semantinio lauko terminas baltų kalbose. [Toliau aptariama žodžių bùlius, tẽlias, jáutis ir ver̃šis distribucija s. lie. tekstuose ir tarmėse.]
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 2002, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas