Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bum̃balas
Reikšmė:
bumbulas
Straipsnelis:
Lie. bum̃balas – artimiausias atliepinys šalia sl. dial. vak. ir piet. *bǫbol’ь ‘pūslelė, pustula’ : s. le. bąbol ‘burbulas’, s.-kr. bubòlica ‘spuogas’, slavų ž. – garsažod. iš bǫb- ‘ištinti, pampti’.
Šaltinis:
SłPr I, 347

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas