Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bumborỹs
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Kai kurie pietų ir rytų aukštaičių šnektose vartojami kankorėžio pavadinimai susiję su garsiniais veiksmažodžiais: veikiausiai būdvardinės priesagos *-ro- vediniai bumborỹs, bumburỹs, bumbuorỹs; kvajų bùmbuoras, plg. lie. bambė́ti, bumbė́ti, interj. bámbt, bùmbt / bum̃t; la. bumbât, bumbêt ‘mušti, baladoti’; le. bęben, r. бубен ‘būgnas’, gr. βομβεῖν ‘dusliai skambėti’ ir kt. (ME 1, 261; Fraenkel 1955–1965, 33 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas