Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bum̃buras
Straipsnelis:
Lie. bum̃buras – tikslus baltų atliepinys šalia sl. dial. piet. *bǫbъrъ ‘vandens burbulas’: bulg. dial. бъ́мбър ‘t. p.’ – plg. r. dial. бумбы́рь ‘plūdė iš medžio žievės’. Dar plg. sl. *bǫbъrěti (bǫbъrějǫ) ‘ištinti, pampti’, iš šaknies *bǫb- ‘t. p.’, plg. bǫbъl’ь, bǫbol’ь (lie. bum̃bulas).
Šaltinis:
SłPr I, 351

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas