Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùnka
Reikšmė:
kupra
Straipsnelis:
Lie. bùnka ‘kupra; aukštuma, pakilimas’, búnkis ‘mažas storas žmogus’, buñkis ‘toks didelis butelis’, la. bun̂ka ‘pilvotas ąsotis’, buñka ‘smūgis, smogimas, mušimas’, bunce ‘apvalus plokščias buteliukas’ – baltų atliepiniai šalia le. dial. buńka ‘pilvotas indas’, slov. bȗnka ‘gumbas, auglys ant medžio’, mak. dial. бу́нка ‘antkapis, kapas’, ukr. dial. бу́нка ‘bandelė, pyragas’, бу́нька ‘molinis indas, toks ąsotis plonu, siauru kakleliu’ – tai gali būti demin. su priesaga -ька nuo *buná ‘sąmyšis, netvarka’, plg. dar su *buniti ‘skambėti, triukšmauti’.
Šaltinis:
SłPr I, 448–449

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas