Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
búostis
Reikšmė:
bjaurėtis, bijoti
Straipsnelis:
Zubatý (Zubatý BB CVIII 250) ir Miūlenbachas (Mühlenbach BB XXIX 73) la. buôzties (prs. buôžuôs) ‘pasišiaušti (kaip katė), pykti(s), erzinti’ sieja su lie. búostis ir s. i. bā́dhatē ‘skubinti, reikalauti, kankinti’. Tačiau K. Būga (Изв. Отд. русск. яз. XVII 1, 39) nurodė, kad dažniau rašoma bóstis ( ne buostis ir pastarajai lie. formai atliepia la. nom. pl. pabāduši ‘nusibodę, įgrisę’, nom. sg. f. pabāduse [ir kiti pavyzdžiai].
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 403

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas