Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burbùliai
Reikšmė:
kankorėžiai
Straipsnelis:
Kai kur kankorėžis lyginamas su burbulu, burbuole: plg. burbùliai (Timsriaĩ, plg. augalo pavadinimą burbùlis (Trollius), kilusį iš burbùlis ‘burbulas’, žr. Gritėnienė 2006, 64t.), bur̃buolės (Rybõkai). Šie vediniai yra veiksmo rezultato pavadinimai, padaryti iš veiksmažodžio bur̃bti su priesagomis, kilusiomis iš būdvardinės priesagos *-lo- (plg. Ambrazas 1993, 92).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas