Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burgė́ti
Reikšmė:
virte virti, kunkuliuoti
Straipsnelis:
žr. burgė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 256
Antraštė:
burgė́ti
Reikšmė:
Murmėti, niurnėti; čiurlenti; gurg(ė)ti
Straipsnelis:
Lie. burgė́ti, s.-kr. (trm.) bȑgljati ‘murmėti, marmaliuoti’.
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 299
Antraštė:
burgė́ti
Reikšmė:
veržtis iš gilumos, čiurlenti, tekėti; murmėti, niurnėti, gurgti
Straipsnelis:
Sr. brgljati ‘murmėti, plepėti’ netiesiogiai gali būti siejamas su lie. burgė́ti, bùrga, -ė́jo ‘veržtis iš gilumos, čiurlenti, tekėti; murmėti, niurnėti, gurgti’, rekonstruojant garsažodį bl.-sl. *burg- < *bur- (→ lie. bur-bė́ti). Šaknies *bur- plėtiklis -g- turbūt tik atsitiktinis sutapimas, o ne bendros darybos.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 126
Antraštė:
burgė́ti
Reikšmė:
veržtis iš gilumos, čiurlenti, tekėti; murmėti, niurnėti; gurgti
Straipsnelis:
Lie. burgė́ti, bùrga ‘veržtis iš gilumos, čiurlenti, tekėti; murmėti, niurnėti; gurgti’ galėtų būti ir naujas imitatyvas, sudarytas iš panašaus garsažodžio kaip ir s. saksų beorcan ‘loti, bildėti, siausti’, s.-kr. brgljati ‘murmėti, plepėti’. Šis veiksmažodis turi vedinių kitose indoeuropiečių kalbose, pvz., gr. φρυγίλος ‘kikilis’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 150; 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas