Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burìs
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžiai, liudijantys šių kalbų leksikos ryšius, ieškotini pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbimo terminijoje:] alb. dor-bëri ‘banda, kaimenė, Herde’ : lie. burìs ‘krūva, šūsnis, banda, kaimenė, Haufen, Herde’.
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
burìs
Reikšmė:
būrys
Straipsnelis:
[Lietuvių ir albanų žodžių, rodančių šių kalbų leksikos ryšius, ieškotina pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbimo terminijoje:] alb. dor-bëri ‘Herde’ : lie. burìs ‘Haufen, Herde’, Jokl. N., Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung, 1911, 16 t.
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
burìs
Straipsnelis:
žr. burė
Šaltinis:
Sabaliauskas 1972, 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas