Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bur̃konas
Reikšmė:
morka
Straipsnelis:
Prūsų kalbos leksikos tyrinėjimams yra svarbu atsižvelgti į lietuvių bei latvių žodžių geografiją. Tačiau šitai recenzuojamoje knygoje ne visur daroma. Pvz.: nagrinėjant pr. *burkan(a)s ‘morka’, minimas lie. bur̃konas ‘t. p.’ (Toporov PJ I 265), betgi pastarasis dėl savo geografijos gali būti skolinys iš latvių (be to, čia reikėjo pasiremti ir Būga RR III 771).
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas