Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burkùtis
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Lietuvos šiauriniuose regionuose prie Latvijos sienos (Biržuose, Pasvalys) vartojamas kankorėžio pavadinimas burkùtis (liaudies danuose – ‘karvelis’) – priesagos -utis vedinys, plg. bur̃kti ‘murkti; bambėti’, burkúoti, interj. bùrkt, iš dalies ir lie. bur̃kšti ‘dūduoti su odine dūdele’, burkšnóti ‘barkšnoti’, la. burškêt ‘tarškėti, baladoti; riedėti; girgždėti; neaiškiai kalbėti, plepėti’, le. burzeć, burnąć ‘murmėti, urgzti, zvimbti, dūgzti’, č. burčeti ‘džerškėti, žvangėti, barškėti, zvimbti’ ir kt. (ME 1, 353; Frankel 1955–1965, 66 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas