Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bursavoti
Reikšmė:
draugauti, bendrauti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bursavoti ‘draugauti, bendrauti’ < iš br. бурсовати, o ne tik iš le. bursować, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10
Antraštė:
bursavoti
Reikšmė:
draugauti, bendrauti
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: (ne)bursavoti ‘(ne)draugauti, (ne)bendrauti’ iš le. bursować
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340–341

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas