Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùrtininkas
Straipsnelis:
Lie. bùrtininkas plg. s. sl. br̥tьnikъ ‘bičių drevių prižiūrėtojas’, le. bartnik ‘bitininkas’, slov. bȓtnik ‘bitininkas, apiarius’, s. r. бóртник ‘bitininkas, apiarius’, br. бóртнiк ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr I, 424
Antraštė:
bùrtininkas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языков, Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] burtnik (p. 43) ‘pranašas, aiškiaregis’: Skarga [...] (plg. Słownik polszczyzny XVI w.) – lie. bùrtininkas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349
Antraštė:
bùrtininkas
Straipsnelis:
Lie. bùrtininkas plg. s. sl. br̥tьnikъ ‘bičių drevių prižiūrėtojas’, le. bartnik ‘bitininkas’, slov. bȓtnik ‘apiarius’, s. r. бóртник ‘apiarius’, br. бóртнiк ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr I, 424
Antraštė:
bùrtininkas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языкax Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] burtnik (p. 43) ‘pranašas, aiškiaregis’: Skarga Żyw. 74 (por. Słownik polszczyzny XVI w.) – lie. bùrtininkas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas